BOEKING EN BETALING

Na boeking - dit kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk - ontvangt u een factuur die tevens de boekingsspecificatie is.
Betalingsinstructies en in- en uitchecktijd worden op de factuur vermeld. Wij vragen een borg van 30%. Het resterende bedrag - dus het totale bedrag minus de borg - moet uiterlijk drie weken voor uw geplande aankomst zijn voldaan, op het in de factuur vermelde IBAN. Betalen met pin of credit card is niet mogelijk.

Als de borg niet binnen de in de factuur gestelde termijn wordt voldaan, ook niet na een betalingsherinnering, dan kan de directie van Paardenboerderij Meulegoorn de reserveringsafspraak eenzijdig beëindigen.

Kosteloze annulering is mogelijk als deze plaatsvindt voor het verstrijken van de betalingstermijn van de borg. Deze borg dient ons als zekerheid en wordt, bij annulering door de gast, niet geretourneerd. Bij annulering van uw boeking gelden de volgende regels:

Annulering drie weken of minder voor uw geplande aankomstdatum: het volledige bedrag is verschuldigd.

Annulering eerder dan drie weken voor uw geplande aankomstdatum: de RECRON voorwaarden zijn van toepassing. Deze voorwaarden kunt u vinden op https://www.mennorode.nl/upload/files/recron-voorwaarden.pdf

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen verzekeraar, of bij de Europeesche Verzekeringen. Deze laatste verzekering dekt ook de annulering van uw paardrijvakantie als uw paard(en) - om een gezondheidsreden, e.e.a. door uw dierenarts te verklaren - niet kunnen worden gereden. Klik hier voor het inschrijfformulier.

PAARDRIJLESSEN EN WORKSHOPS

Paardrijlessen en workshops die zijn afgesproken, maar die om welke reden dan ook niet kunnen plaatsvinden, kunnen op een later tijdstip worden gedaan. Als een eenmaal geboekte workshop twee weken of eerder voordat deze workshop plaatsvindt door de klant word geannuleerd zal Meulegoorn het volledige bedrag terugvergoeden. Bij annulering door de klant, minder twee weken voordat de workshop plaatsvindt, zal geen terugvergoeding aan de klant geschieden, maar dan zal Meulegoorn indien redelijkerwijs mogelijk, een alternatief bieden in de vorm van dezelfde of een andere workshop, op een andere datum. Een leskaart van tien lessen is drie maanden geldig voor les met paarden van Meulegoorn, en zes maanden voor les met eigen paard. Wordt de leskaart niet opgemaakt in drie c.q.zes maanden tijd, dan vervallen daarna automatisch de niet genomen lessen, behalve indien er lessen door de instructeur zijn afgezegd. Bij een door de instructeur afgezegde les wordt de geldigheidsduur van de leskaart naar evenredigheid verlengd. Eenmaal betaalde leskaarten worden bij tussentijdse eenzijdige beëindiging door de cliënt van de serie van tien lessen, niet terugvergoed.

Voor lessen te paard, op onze paarden, geldt een maximum gewicht van ongeveer 80 kilo en een maximale BMI van ongeveer 27. Bij rijden op onze paarden is een veiligheidscap of -helm en rijlaarzen, rijschoenen, of stevige schoenen met chaps, verplicht. Voor wie geen cap of helm bezit hebben wij enige veiligheidscaps te leen. Als rijschoeisel kunt u eventueel gewone, goed passende rubber laarzen dragen. Laarzen met ritssluitingen of scherpe of metalen onderdelen zijn niet toegestaan. Rijden met sporen op onze paarden is niet toegestaan.

U dient er ten alle tijde rekening mee te houden dat paardrijden een risicovolle sport is!

HUISREGELS

Paardenboerderij Meulegoorn bewaakt uw rust. Voor bijeenkomsten waarbij muziek wordt gedraaid verwijzen wij u graag door naar collegabedrijven die hierop zijn ingericht, en die hiervoor vergunning hebben.

Het is niet toegestaan om meer personen dan het maximale aantal personen, waarvoor de accommodatie is geboekt, hier te laten overnachten. Er mogen geen kampeerbedden, luchtbedden of andere zelf meegebrachte bedden worden gebruikt, behalve voor kinderen tot 2 jaar, en dan in overleg. Het terrein en de gebouwen van Meulegoorn zijn uitsluitend toegankelijk voor onze betalende gasten, hun dieren voor zover hiervoor geboekt en betaald is, en hun voertuigen. Andere dieren dan waarvoor de accommodatie is geboekt en betaald, zijn niet toegestaan. Wilt u bezoek ontvangen dan dient u dit van tevoren te overleggen met de eigenaren. Bezoekers mogen geen dieren meebrengen.

Het is niet toegestaan om uw paarden en pony's in de trailer of vrachtauto te laten staan, langer dan noodzakelijk is bij het uit- en inladen van deze dieren bij aankomst en vertrek.

Het meebrengen van andere dieren gaat in overleg. De voorwaarden worden per boeking aan u voorgelegd.

Overige voorwaarden en condities van Paardenboerderij Meulegoorn zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Paardenboerderij Meulegoorn is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 04080663.